NAZWA PROJEKTU 

Akademia zamówień publicznych

SZKOLENIA Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa 
- śląskiego
- łódzkiego 
- opolskiego
90% dofinansowania z Unii Europejskiej!

Cel projektu  

Podniesienie wiedzy i kompetencji w zakresie zamówień publicznych wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorców (i ich pracowników), którzy nie posiadają doświadczenia na rynku zamówień publicznych, z obszaru woj. łódzkiego, opolskiego i śląskiego, zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski, poprzez realizację działań szkoleniowych i/lub doradztwa (w okresie 01/09/2020-30/06/2023r.)
Wartość projektu: 2 809 661,60 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 367 982,79 zł

Czytaj więcej

Szkolenia

Dwudniowe szkolenia ogólne z elementami warsztatu, z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne uwzględniające specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematykę partnerstwa publiczno-prywatnego

Czas trwania: 2 dni (łącznie 16 godzin lekcyjnych) 
Grupy: min 8 os., max 16 os.
Dodatkowe informacje: 2 x przerwa kawowa i 1 x przerwa obiadowa (każdego dnia)
Certyfikaty: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest frekwencja na poziomie 90% oraz zaliczenie testu końcowego. 
Terminy:
05-06.09.2022

Jednodniowe szkolenie z wykorzystaniem formy warsztatowej z zakresu przygotowania przedsiębiorców do wykorzystywania instrumentów e-zamówień w Polsce

Czas trwania 1 dzień (łącznie 8 godzin lekcyjnych) 
Grupy: min 8 os., max 16 os.
Dodatkowe informacje: 2 x przerwa kawowa i 1 x przerwa obiadowa
Certyfikaty: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest frekwencja na poziomie 90% oraz zaliczenie testu końcowego. 
Terminy: 
05.08.2022
27.09.2022
20.10.2022
21.11.2022
12.12.2022

Jednodniowe szkolenia z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych obejmuje zagadnienia związane z prawidłowością zawierania umów dotyczących realizacji zamówienia (np. z podwykonawcą) oraz zagadnienia związane z zamówieniami podprogowymi.

Czas trwania 1 dzień (łącznie 8 godzin lekcyjnych) 
Grupy: min 8 os., max 16 os.
Dodatkowe informacje: 2 x przerwa kawowa i 1 x przerwa obiadowa
Certyfikaty: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest frekwencja na poziomie 90% oraz zaliczenie testu końcowego. 
Terminy:
28.11.2022

Logo Unii Europejskiej