Dodaj Zgłoszenie

Zapisujesz się na: Dwudniowe szkolenia ogólne z elementami warsztatu, z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem szkolenia z zakresu zamówień publicznych przez Lidera projektu: Błażeja Sarnowskiego z Kancelarii Radcy Prawnego Błażeja Sarnowskiego, ul. J. Słowackiego 14A, 62-500 Konin, tel. 604 308 090; Partnera projektu: Annę Kubicę z Kancelarii Adwokackiej Anny Kubicy , ul. Gołębia 3/4, 61-834 Poznań, tel. 602 488 059; oraz Partnera projektu: Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp.k., z siedzibą w Poznaniu (60-601) przy ul. Grudzieniec 64., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Lidera projektu: Błażeja Sarnowskiego z Kancelarii Radcy Prawnego Błażeja Sarnowskiego, ul. J. Słowackiego 14A, 62-500 Konin, tel. 604 308 090; Partnera projektu: Annę Kubicę z Kancelarii Adwokackiej Anny Kubicy , ul. Gołębia 3/4, 61-834 Poznań, tel. 602 488 059; oraz Partnera projektu: Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp.k., z siedzibą w Poznaniu (60-601) przy ul. Grudzieniec 64., zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 138)
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej przez Lidera projektu: Błażeja Sarnowskiego z Kancelarii Radcy Prawnego Błażeja Sarnowskiego, ul. J. Słowackiego 14A, 62-500 Konin, tel. 604 308 090; Partnera projektu: Annę Kubicę z Kancelarii Adwokackiej Anny Kubicy , ul. Gołębia 3/4, 61-834 Poznań, tel. 602 488 059; oraz Partnera projektu: Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp.k., z siedzibą w Poznaniu (60-601) przy ul. Grudzieniec 64., zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219)
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Karty pionowe

Logo Unii Europejskiej