Zespół

Błażej Sarnowski

Radca Prawny, specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych oraz umów handlowych. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2011 roku doradzając zarówno Zamawiającym jak i Wykonawcom. Przeprowadził liczne prelekcje oraz szkolenia dla podmiotów prywatnych oraz administracji publicznej (rządowej i samorządowej) z zakresu prawa ze szczególnym uwzględnieniem kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustaw z zakresu prawa administracyjnego, prawa cywilnego oraz gospodarczego). Ukończył studia doktoranckie i przygotowuje rozprawę doktorską nt.: karnoprawnej ochrony wierzycieli przed niewypłacalnością dłużnika.

Anna Kubica

Adwokat, ekspertka w zakresie prawa zamówień publicznych. W ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz Zamawiających jak i Wykonawców uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego a także przepisów wspólnotowych dotyczących procedur wydatkowania środków przyznanych z funduszy unijnych. Problematyką zamówień publicznych z uwzględnieniem regulacji wspólnotowych zajmuje się od 2013 roku. Regularnie prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców z szeroko rozumianego prawa gospodarczego. 

Paweł Sendrowski

Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej. Specjalizuje się w kilku dziedzinach prawa: zamówieniach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2006 roku. Autor komentarzy „Zamówienia tego samego rodzaju. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia” oraz „Procedury wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020”. Komentuje zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi m.in. dla dziennika „Rzeczpospolita” i Wolters Kluwer S.A. Współtwórca systemu do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego E-Publiczny Doradca. Członek międzynarodowej organizacji, skupiającej osoby zajmujące się tematyką zamówień publicznych: Procurement Lawyers’ Association. Prowadzi szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych, udzielania zamówień do 30.000,00 euro oraz zasady konkurencyjności, m.in. dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Współautor bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych (http://blog.e-publicznydoradca.pl/).

Bartosz Kozłowski

Radca prawny, wspólnik w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, umów handlowych oraz budowlanego procesu inwestycyjnego. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2006 roku reprezentując, zarówno zamawiających, jak i wykonawców. W swojej dotychczasowej praktyce zajmował się m.in. obsługą w zakresie prawa zamówień publicznych (kontrola wydatkowania środków) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie odpowiedzialny za obsługę w zakresie prawa zamówień publicznych Ministerstwa Rozwoju. Współtwórca portalu do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego E-Publiczny Doradca. Prowadzi szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych dla wykonawców i zamawiających. Autor licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych. Współautor bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych (http://blog.e-publicznydoradca.pl/). 

Mikołaj Maźwa

Radca prawny, wspólnik w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej, specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, umów handlowych oraz budowlanego procesu inwestycyjnego. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 2008 roku reprezentując, zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz zamówień publicznych, a także dotyczących problematyki funkcjonowania funduszy strukturalnych UE i wydatkowania środków unijnych. Prowadzi szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych dla wykonawców i zamawiających. Współautor bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych (http://blog.e-publicznydoradca.pl/).

Ewa Żak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP). Udziela konsultacji merytorycznych, interpretacji prawnych i praktycznych, dotyczących trudnych zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi. Od ponad 22 lat zajmuje się zagadnieniami zamówień publicznych. Od 18 lat prowadzi szkolenia tematyczne w całej Polsce, m.in. dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Ochrony Środowiska, urzędów wojewódzkich, marszałkowskich. W wykładach uczestniczy rocznie tysiące zadowolonych i usatysfakcjonowanych słuchaczy. Dynamiczny charakter wykładu, praktyczne przykłady, dobry kontakt ze słuchaczami - to atuty, które wpływają na ogromne zainteresowanie uczestników szkoleń. Liczne doradztwo, jakiego dokonuje przesądza o dużym zaufaniu, jakim darzą ją przedsiębiorcy. Posiada bogate doświadczenie w pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Praktyka poparta także zastępstwem procesowym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykonawca wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne (jednostki samorządu terytorialnego, publiczne zakłady). Autorka artykułów w prasie branżowej (Builder).

Andrzej Łukaszewicz

Specjalizacja trenerska: zamówienia publiczne, partnerstwo publiczno – prywatne. Od ponad 17 lat zajmuje się zawodowo zamówieniami publicznymi w jednostkach samorządowych. Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów, zarówno ze strony zamawiających, jak i wykonawców. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych. Współpracuje z wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Wolters Kluwer, Taxpress, Zamawiający. Wykładowca na renomowanych uczelniach wyższych w całym kraju. Od 2007r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych, skierowane do przedstawicieli zamawiających i wykonawców.

Logo Unii Europejskiej